UŽ 92 ROKOV
S VAMI

O spoločnosti

Korene znacky TERMSTAV siahajú až do roku 1926, kedy bol založený štátny podnik TERMOSTAV. V roku 1989 zmena režimu spôsobila prevrat a štátne podniky sa premenili na súkromné, v našom prípade sa zrodil TERMSTAV. Generálny riaditel štátneho podniku bol zo dna na den predsedom predstavenstva súkromnej akciovej spolocnosti.

TERMSTAV since 1926

Generálny dodávateľ stavieb

TERMSTAV od svojho zrodu až do dnešného dna zabezpecuje širokú paletu bežných, ako aj špeciálnych stavebných prác. Bývalý štátny podnik bol do ukoncenia cinnosti v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek, izolácií proti agresívnym vplyvom a priemyselných tepelných a chladových izolácií na Slovensku jediným dodávatelom, pricom práce realizoval a dodnes realizuje aj v zahraničí.

Firma TERMSTAV pokračuje v tradícii. Dnes je modernou spoločnosťou, ktorá sa svojou kvalitnou prácou a výsledkami zaradila medzi úspešné stavebné podniky na Slovensku, pričom časť manažmentu ešte čerpá zo skúseností, ktoré si prevzali z bývalého štátneho podniku. Vedenie firmy je však už v rukách novej generácie manažérov, ktorým sa podarilo do podniku zaviesť inovatívnu manažérsku kvalitu podľa súčasných nárokov na zdielanie, koordináciu, či aplikacné riadenie a plánovanie. Takto zložený kolektív spolocnosti pocas svojej doby pôsobenia vždy preukázal schopnosti riadiť a zabezpečit výstavbu bežných, ale aj vysoko náročných stavieb.

V oblasti manažérskej kvality, kvality výroby, environmentálnej politiky ako aj bezpe4nosti a ochrany zdravia pri práci sa riadime najvyššími štandardmi. Sme držitelmi mnohých certifikátov a osvedčení, či už podľa normy STN, EN, CE, ale aj noriem ISO a EMAS. Zároveň sme školení v širokej škále odvetví stavebníctva na najnovšie technologické postupy a ich správnu aplikáciu.

CERTIFIKÁTY
QMS ISO 9001:2008
EMS ISO 14001:2004
QHSMS OHSAS 18001:2007

0+

Stovky spokojných klientov

0

Rokov skúsenosti

0+

Certifikátov

0+

Produktov - čím sa zaoberáme

Služby

V rámci svojho podnikatelského oprávnenia a profesijnej štruktúry sme zameraní na projektovanie stavieb až po generálnu dodávku celého diela, t. j. od ideologickej štúdie, cez všetky stupne dokumentácie, až po komplexnú dodávatelskú, inžiniersku či kontrolnú činnost, ako aj vlastnú výrobnú činnost.

Disponujeme vlastnými výrobnými kapacitami, stavebnými dvormi, výrobnými halami a administratívnymi budovami. Na špecializované práce a dodávky materiálov (VZT, ZDT, PO, EPS, EZS, ci BMS - inteligentné riadenie budov a pod.) má firma overených dodávatelov, s ktorými je dielo vyhotovené v plánovanej kvalite a dohodnutom termíne. Spoločnost umožnuje realizovat rôzne spektrum činností, a to: pozemné stavitelstvo, projektovanie a inžiniering, stavby na klúc, priemyselné haly na klúč, sanácia betónových konštrukcií, sanácia azbestového nebezpečenstva, demolačné práce, zateplovanie a obnova budov, opláštenie objektov, izolácie stavieb, zemné práce a komunikácie.

TERMSTAV má ambície svojou činnostou, pri garantovaní kvality, dodržiavaní termínov a konkurencieschopných cien, si udržat pozíciu seriózneho partnera pre investorov a byt rešpektovaným hráčom prekonkurenciu.

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO

Priemyselná, obchodná, výrobná, logistická, rezidenčná a bytová výstavba.

PROJEKTOVANIE A INŽINIERING

Projektové štúdie, urbanizmus, stavebné či technické dokumentácie a poradenstvo.

STAVBY NA KĽÚČ

Kompletné zabezpečenie stavby. Od myšlienky po kolaudáciu.

PRIEMYSLENÉ HALY NA KĽÚČ

Ocelová ci prefabrikovaná konštrukcia, opláštenia, veľkorozponové skelety.

DREVOSTAVBY a drev. konštrukcie

Suchý proces výstavy - velká kombinovateľnosť a rôznorodosť stavieb.

ZAMOČNÍCKA VÝROBA

Ocelové konštrukcie všetkých druhov, vlastná výroba aj s montážou.

PRÁŠKOVÉ A MOKRÉ LAKOVANNIE

Technologicky vyspelá linka pre najnáročnejšie požiadavky.

PRÁCA V ENERGETIKE

Výstavba či oprava komínov, pecí, kotlov a iných energetických zariadení.

SANÁCIA BETÓN. KONŠTRUKCIÍ

Diagnostika povrchov, návrh technológie sanácie, reprofilácie či skúšky odtrhov.

SANÁCIA AZBEST. NEBEZPEČENSTVA

Odber a vyhodnotenie vzoriek, zabezpečenie objektu, odvoz a likvidácia.

DEMOLAČNÉ PRÁCE

Demolácia akýchkolvek objektov, ako aj rozsiahlych komplexov.

ZATEPĽOVANIE A OBNOVA BUDOV

Obvodový plášt, systémové poruchy až po reguláciu tepelnej sústavy.

OPLÁŠTENIA OBJEKTOV

Dodanie a montáž panelov na báze tepelnoizolačnej sendvičovej konštrukcie.

IZOLÁCIE STAVIEB

Zistenie príčin, urcenie metódy sanácie až po realizáciu schválených opatrení.

ZEMNÉ PRÁCE A KOMUNIKÁCIE

Prípravy staveniska, hlbkové zakladanie, zásypy až po terénne úpravy.

PORTFÓLIO

Rozsiahla databáza projektov, ponuka prenájmu i galéria našich certifikátov

  • Referencie
  • Areál
  • Na prenájom
  • Certifikáty

Zatepľovanie Den Braven

ISO 9000:2009/2008

SAINT GOBAIN CONSTRUCION

CECH STRECH

Suchá stavba Rigips

Zateplenie Carapol

Sanácia balkónov Mapei

Hydroizolačné fólie Fatrafol

Hydroizolačné fólie JCP

Izolácie Ceresit

Systém kvality Elbacert

Informačný systém Connexio

SAMP Samp Sase

Izolácia Stomix

Zatepľovanie JUB

Zatepľovanie Carapol

Kotviaca technika Sika

EXCEL THERM

Stavebný systém Portfix

Práca s azbestom

Izolácia Cemax

Izolácia Cemax

Bec

Termokov Areál

Pôdorys Areál

Pôdorys Areál

Pôdorys Areál

Pôdorys Areál

Pôdorys Areál

06/2002-08/2002 NTC TRÉNINGOVÁ HALA BRATISLAVA

01/2009-06/2009 GALAN BRATISLAVA

12/2011-02/2012 OPLÁŠTENIE KAUFLANDU - Banská Bystrica

2003 SHOPPING PARK SORAVIA - Bratislava

04/2004-10/2004 Výrobná hala NOVOPLAST - Šenkvice

12/2006-08/2007 Hnojisko ELVÍRA - Dolné Saliby

09/2007-12/2008 SENSOR - PEZINOK

2005-2009 HOTEL GAVÚRKY - TERCHOVÁ

2010 DEMONTÁŽ AZBESTU - MOCHOVCE

2010 DEMONTÁŽ AZBESTU - MOCHOVCE

2004 OPRAVA DRIEKU 150m KOMÍNA - ENO NOVÁKY

05/2004-10/2004 ZATEPLENIE A BALKÓNY BYTOS - J. BOHUNICE

03/2005 FASÁDA A BALKÓNY SPOLBYT - J. BOHUNICE

07/2010-10/2010 BYTOVÝ DOM RAČANY BIANCO - B.P.VINOHRADOCH

09/2010-11/2010 OBNOVA PANELOVÉHO DOMU - BRATISLAVA

05/2011-08/2011 OBNOVA PANELOVÉHO DOMU - BRATISLAVA

09/2012-01/2013 OBNOVA PANELOVÉHO DOMU - BRATISLAVA

09/2012-01/2013 OBNOVA PANELOVÉHO DOMU - BRATISLAVA

07/2007-11/2007 OPLÁŠTENIE, MOBEL - BRATISLAVA

11/2007-07/2008 OPLÁŠTENIE SAPA

10/2007-01/2008 ADMIN. BUDOVA RAVEN - SLOVENSKÁ LUPČA

04/2008-09/2008 OPRAVA VÝMUROVIEK

12/2007-03/2008 OPLECHOVANIE SO ZATEPLENÍM - HLOHOVEC

07/2009-03/2010 VÝROBNÁ HALA - SEREĎ

02/2010-03/2010 HALA NA VRTULNÍKY - BRATISLAVA

08/2009-10/2009 ZBERNÝ DVOR - ŠENKVICE

05/2009-06/2009 PANELOVÝ DOM - BRATISLVA

06/2009-07/2009 TEHLOVÝ B.D - BRATISLVA

03/2010-04/2010 ROD. DOM S POLYFUNKČ. P. - BRATISLAVA

07/2009-08/2009 PO K2 - Bratislava

06/2009-05/2010 OBNOVA - ŠENKVICE

08/2009-09/2010 ŠTÁTNY ARCHÍV

06/2009-05/2010 RODINNÝ DOM - POD. BISKUPICE

07/2010-10/2010 REZIDENCIA DIPLOMAT PARK - BRATISLAVA

10/2010-12/2010 TEHLOVÝ DOM - BRATISLAVA

10/2008-10/2010 HALA BEKAERT - HLOHOVEC

10/2010-01/2011 MONTOVANÁ HALA - PEZINOK

09/2010-10/2010 TEHLOVÝ B.DOM - BRATISLAVA

03/2011-04/2011 TEHLOVÝ B.DOM - BRATISLAVA

06/2010-11/2010 CHLADIACA VEŽA - P. BYSTRICA

06/2011-07/2011 VÝSTAVBA HALY - PEZINOK

08/2010-11/2010 NADSTAVBA - BRATISLAVA

06/2011-09/2011 DIECÉZNE CENTRUM BISKUPA - ŽILINA

07/2012-08/2012 SHOW ROOM SUZUKI - BANSKÁ BYSTRICA

08/2011-10/2011 TEHLOVÝ DOM - BRATISLAVA

08/2012-09/2012 SUPERMARKET BILLA - BÁNOVCE N. BEDRAVOU

10/2010-01/2011 BEKART CESTY - HLOHOVEC

10/2011-04/2013 VODNÉ DIELO - GABČÍKOVO

03/2012-07/2012 TEHLOVÝ DOM - STUPAVA

08/2013-10/2013 NADSTAVBA - DETVA

08/2015-12/2015 OBNOVA BD - BRATISLAVA

04/2011-12/2012 AULA - MARTIN

08/2011-03/2012 NEOGRAFIA - MARTIN

01/2011-03/2011 RODINNY DOM - BRATISLAVA

07/2005-03/2005 OO PZ - BRATISLAVA

05/2004-06/2004 BUDOVA SPZ - BRATISLAVA

2009-2011 I.II.III REKONŠ. - BRATISLAVA

2016 NADSTAVBA - ZÁVADA

2018 NADSTAVBA - PEZINOK

2018 NADSTAVBA - DOBRÁ NIVA


-->

NAPÍŠTE NÁM

V prípade otázok či dopytov nás kontaktujteAdresa: BUSINESS CENTRUM PRIBIŠOVA
Pribišova 47, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Martin Michalec | CEO
Mobil: +421 911 611 771
Mail: martin.michalec@termstav.sk

IČO 47342226
DIČ 2023831304
IČ DPH SK2023831304
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.91020/B